ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализацията е процес, който може да се определи като процедура за придаване на правна стойност на документ за или от чужбина. Поради голямото разнообразие на типовете документи, реда за легализиране на документ е различен, понякога сложен и отнемащ време. Затова винаги предвиждайте по-големи срокове, за да имате време да избегнете критични ситуации.

Сроковете за легализация са в пряка зависимост от службите , през които ще се заверява  документа. Понякога се извършват допълнителни проверки, изискват се допълнителни документи, издават се нови такива. За да си помогнете и да не изпадате в такива ситуации внимателно проверете имена, ЕГН и наличието на задължителните реквизити /публикувани на нашия сайт/.

Легализацията на документи може да се осъществи по-различни начини в зависимост от документа, но в най-често срещания случай основните стъпки са:

1. Подгответе своите документи за легализация: уверете, че са налични всички печати и подписи на длъжностните лица, че документа е издаден във вид подходящ за легализация. Проучете необходимостта от апостил в зависимост от държавата, за която е необходим.

2. За да се легализират документите, те следва да са преведени от заклет преводач, удостоверяващ със своя подпис верността на превода.

3 .Снабдете се с държавни таксови марки, в зависимост от срока на легализация в консулски отдел. Много трябва да се внимава , на кой документ се залепят таксовите марки, да се остави достатъчно място за заверките.

4. Преведените документи, скрепени със съответния оригинал или дубликат, заверени от съответното министерство или служба, се описват и внасят в консулски отдел за окончателна заверка на подписа на преводача, както и ако е необходимо поставяне на апостил.

Всичко това ние можем да свършим вместо вас , спестявайки ви много време и ресурси, защото всеки ден ние извършваме тези процедури за десетки наши клиенти от цяла България.