Лични данни

Имена

Година на раждане

Местоживеене/Град

Телефони

Електронен адрес*

Skype

Страна на пребиваване

Образование

Висше/и учебно/и заведение/я

- Форма на обучение

- Специалност

Средно образование

Квалификации

Прикачи диплома от файл

Езикови умения и ниво на владеене

Език 1 / Ниво на владеене

Език 2 / Ниво на владеене

Език 3 / Ниво на владеене

Език 4 / Ниво на владеене

Преводачески опит

Писмен преводач ДаНе

Устен преводач ДаНе

От и на кои езици работите като преводач?

От кога работите като преводач?

Заклет преводач ли сте? Ако да, откога?

Работите ли като коректор и/или редактор? ДаНе

Работилили сте досега с преводачески агенции? Ако да, с кои?

Бихте ли ни предоставили информация за вече извършени от вас преводи /корекции - тематика, обем, време за изпълнение?

Избройте областите за превод/корекция/редакция, в които сте най-силни, както и от кои области не желаете да превеждате

Какъв е капацитетът ви като преводач/коректор/редактор на ден?

Работите ли през почивни и празнични дни? При какви условия?

Можете ли да издадете фактура срещу изплатен хонорар? ДаНе

Компютърни умения и техническа обезпечителност

Имате ли персонален компютър? ДаНе

С кои продукти от MS Office работите?

Работите ли с други компютърни продукти? Кои са те?

Използвате ли специализирани преводачески програми /ако да, какви/?

С какъв Интернет достъп разполагате?(ограничен, в определени часове, неограничен)

за бърза поръчка (един работен ден - лв./стр.):

за експресна поръчка (в рамките на работния ден - лв./стр.):

Устен превод (лв/час):

Препоръки

Нещо друго, което смятате че трябва да знаем