Анкетна карта за удовлетвореност на клиента

По Ваше желание анкетната форма може да е анонимна и да не попълвате полетата с контактна информация. Попълнената анкета се изпраща на личната електронна поща на управителя Орлин Георгиев. За директен контакт с него може да използвате мобилен телефон 0885/83 81 69

Лице за контакт

Фирма

Телефон

Длъжност

Използвани услуги
писмен преводпревод и легализацияустен превод

Колко често използвате нашите услуги?
всеки денвсяка седмицавсеки месецведнъж на няколко месецаведнъж годишно или по-рядно

Как бихте оценили удовлетвореността си от нашите услуги?

Качество високосреднониско

Оформление високосреднониско

Експедитивност високосреднониско

Склонни ли сте отново да използвате услугите ни? категорично дакатегорично нене съм сигурен/сигурна

Бихте ли препоръчали нашите услуги на друг? категорично дакатегорично нене съм сигурен/сигурна

Предвид последния си контакт с ПРЕВОДАЧИ.ЕУ как бихте определели обслужването на клиентите? над очакванотоотличномного доброзадоволителнонезадоволителномного лошо

Смятате ли, че услугите ни отговарят на Вашите изисквания? дачастичноне

Какво бихте препоръчали за подобряване на качеството на нашите услуги и обслужване?