ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Личните документи, които се легализират могат да се разделят на няколко групи в зависимост от издаващата институция:Образователни документи, съдебни документи, общински документи, медицински документи, документи от НАП, НОИ, военни документи , документи от чужбина и др.

Общински документи

Образователни документи

Документи от районен съд

Медицински документи

Документи от чужбина

Други документи