Симултанен превод
При този вид устни преводи преводачът превежда директно по време на изказването. Симултанният превод се използва при организирането на по-големи мероприятия като конференции, семинари, конгреси и други подобни. Обикновено се използва и подходящо оборудване като кабини за преводачите, подвижни микрофони, стационарни такива. Основната цел е да се подсигури непрекъснатост на превода, като това улеснява участниците в мероприятието.
При такъв тип преводи изискванията за добър и качествен превод се постигат от екип от поне двама преводачи. Това е така, защото се изисква висока степен на концентрация, адаптивност, бърза реакция, подходяща интонация и др., за да може да се разбере смисълът на изказванията. Екипът от преводачи се организира сам: кой да превежда, кога да го прави, кой води бележки, използват се сигнали за подпомагане, действия при спешни обстоятелства /прилошаване, спиране на ток, звук и др./
Предимства:
– едновременно превеждане на  няколко езика;
– съкращаване времето за извършване на превода, а от там и продължителността на мероприятието;
– качествен и адаптиран превод, без загуба на смисъл и значение;
– запазване на оригиналността на посланията и тезите.

Консекутивен превод
Това е така наречения превод с изчакване. За разлика от симултанния превод, при който преводът е синхронен, то тук преводачът изчаква говорещия да спре, след което извършва самия превод. Този тип преводи са подходящи при организирането на пресконференции, делови срещи, мероприятия с по-малко участници, неформални срещи, бизнес срещи, сделки при нотариуси и др.
Основното предимство на този вид преводи е по-ниската цена,  тъй като може да се използва и само един професионалист в зависимост от времетраенето на мероприятието. Не е необходимо сериозно техническо обезпечение като кабини за преводачи.

При планиране на мероприятие, за което е предвиден устен превод, първото най-важно условие е да сте наясно с крайната цел, която искате да постигнете, а именно крайните потребители да получат качествено предадена информация, да разберат смисъла на всичко казано, да не се допускат отклонения при превода, украсяване на речта и други подобни.
При по-леки преводи, като сделки пред нотариус, бизнес разговори, малки презентации е важно предварително да са налични материалите за мероприятието, да се уточнят детайлите, участниците и специфични изисквания, в случай, че има такива.
При по-големи мероприятия като конференции, семинари, презентации е добре да започнете подготовката минимум един месец по-рано, за да можете да постигнете крайната цел: силно и запомнящо се мероприятие.

Първата стъпка при планирането на устни преводи е внимателно анализиране на аудиторията – какви гости ще присъстват или ще трябва да бъдат поканени. В зависимост от това ще се уточни какъв тип преводачи са необходими, с каква подготовка, с какви езикови двойки. Тук се взема и решението дали да се направи консекутивен или симултанен превод.
Консекутивният превод е превод с изчакване. Това обикновено е по-евтин вариант, защото спестява средства от техника, но времетраенето на събитието се увеличава, а това уморява повече публиката и лектора, накъсва се самият превод.
Симултанният превод е преводът от кабина, при който преводачът говори едновременно с лектора, а останалите участници слушат превода през слушалки. При него следва да се има предвид водещият език на превод, езиковите двойки, ако са повече от една, защото всичко това е съпроводено с избор на техника, място за монтаж и най-вече бюджет.

Втора стъпка – избор на зала.
В зависимост от участниците, вие ще трябва да изберете подходящо място и зала за провеждане на събитието. Транспортирането и настаняването на участниците, преводачите, доставката на техника винаги се оказват решаващи в крайното формиране на бюджета. Някои хотели предлагат подходящи зали и оборудване, но някои нямат тази възможност, а най-лошият вариант е да липсва пространство за монтиране на техниката, водещо до невъзможност за извършване на качествен превод.

Трета стъпка – избор на техника.
След като сте избрали вида на превода, местоположението, залата, следва да изберете доставчик на техника. Нашият съвет е да избирате само утвърдени имена и доставчици, защото в противен случай рискът от провал на събитието е голям. От нивото на услугата, предоставяна от доставчика зависи да получите цялото оборудване своевременно, да бъде монтирано предварително, да се тества, а в деня на мероприятието да е подсигурен технически персонал, който да реагира във всякакви ситуации – отказ на техника, настройки на звука, мултимедия и всичко останало.

Четвърта стъпка – избор на преводачи. 
Безспорно това е една от най-важните стъпки, защото от компетентността на преводачите зависи успеха на събитието. ПРЕВОДАЧИ.ЕУ работи само с утвърдени и опитни имена в този бранш, хора с дългогодишен опит, с хиляди часове извършени консекутивни или симултанни преводи. Това е перото, от което обикновено възложителите искат да оптимизират бюджета, но според нас това е груба грешка, защото след като са похарчени значителни средства за настаняване, зали, кетъринг, техника, неподготвените преводачи могат да обезмислят всички усилия на организаторите. Не са редки случаите, в които сме спасявали мероприятия, когато избраните колеги не са отишли на уговореното място в съответния ден, защото най-вероятно са се надценили.

Пета стъпка – помощни материали за преводачите.
Колкото и да са подготвени преводачите, те винаги имат нужда от предварителна информация по темите, наличните презентациите, имената на лекторите – всичко, което ще спомогне за перфектното протичане на превода.

Има няколко основни детайла, които следва да се спазват.
1. Опит на фирмата за доставка на конферентна техника.
2. Вида и количеството на оборудването в зависимост от броя участници и типа превод.
3. Избор на типа кабина за симултанен превод
4. Уточняване на броя и типа микрофони: десктоп и подвижни микрофони, микрофони брошки, стойки за залата.
5. Уточняване на броя приемници за симултанен превод.
6. От броя на участниците зависи и типът озвучаване, като това е особено важно за мероприятия на открито.
7. Наличие или не на преносими компютри, мултимедия, екран, защото при пропуск на тази стъпка може да се окажете без възможност за използване на презентации.
8.Изработване на сцена, ако е необходимо.

Това са основните стъпки, като вие сами следва да уточните допълнителните детайли.
Партньори на ПРЕВОДАЧИ.ЕУ са утвърдени и доказали се доставчици на конферентна техника. Използвайки техния опит, с нашите клиенти внимателно подбираме необходимата техника като микрофони, кабини за превод, озвучаване, приемници, мултимедия, подиуми и други подобни детайли, които спомагат за нормалното и качествено протичане на мероприятието.

Изборът на преводачи е най-важният елемент за правилното протичане на всяко едно мероприятие. В зависимост от вашите потребности се избира и видът превод.

При по-малки мероприятия като пресконференции, презентации, малки семинари, най-вероятно ще използвате консекутивен превод. Добре е да се знае, че един преводач не следва да работи непрекъснато повече от 2 часа. Ако обаче например провеждате еднодневен семинар, който е разделен на лекции от по около 40-50 мин, в зависимост от тематиката, лекторите и най-вече опита може да се приложи вариант с един преводач за деня. При по-кратко събитие има възможност преводачът да превежда постоянно с лектора, като звукът на последния се намалява, а се усилва звукът на превода. По този начин се увеличава скоростта и се съкращава време.

Когато прецените, че консекутивният превод не е добър вариант се преминава към използване на симултанен превод /синхронен превод/.
Ако мероприятието е до 2 часа, тук също може да се използва един преводач, въпреки че това не е препоръчителен вариант, защото при непредвидена ситуация с преводача няма време за оптимална реакция. Но ако бюджетът е прекалено малък този вариант може да се използва като компромисен.

Обикновено преводачите работят по двойки за всяка езикова група. За определени езикови двойки ПРЕВОДАЧИ.ЕУ има възможност да подсигури устни преводачи, които директно да превеждат от чужд на чужд език, без преминаване през български език, като по този начин се икономисват не малко средства от наемане на допълнителна техника.

Най-тежкият вариант за изпълнение като техника и преводачи е преводът на големи международни събития. В този случай лектори и потребители използват различни езикови двойки. Тук обикновено се определя пилотен език или система на превод, която да може да изпълни конкретното задание.
При оперативни срещи като посещение на заводи, търговски обекти, когато хората са в постоянно движение може да се използва мобилна техника за симултанен превод, като по този начин значително се повишава оперативността.

След като сте уточнили техниката и сте избрали преводачите е необходимо преди самото мероприятие още един път да проверите дали всичко е подготвено както трябва.

1.Уточнява се с доставчика на техника кога точно ще бъде монтирана техниката, за да се уверите, че е тествана, че всичко по списък е доставено своевременно. Уточнете механизма за приемане и предаване на предавателите, защото много често в бързината потребителите на превода несъзнателно прибират в своя багаж тези приемници, а след това те следва да се заплатят на доставчика.

2.Ако ще има презентации задължително следва да ги съгласувате с техника, дали всичко е получено, дали отговаря на техническите изисквания.

3.Минимум седмица преди събитието се уверете, че преводачите са получили всички необходими материали като писмени доклади, презентации, имена на участници, титли и други. Често допускана грешка е материалите да не бъдат предоставени до последния момент, а това може изключително много да обърка и затрудни преводачите.

4.В зависимост от събитието следва да се прецени дали е необходима предварителна среща преди самия ден с цел подготовка на лектори, уговаряне на детайли.

Ако сте изпълнили всички стъпки описани по-рано, то може да сте спокойни, че мероприятието ще протече гладко и без проблеми.

Обикновено техникът отива винаги един час по-рано, за да тества отново, а преводачите около 30 – 40 мин по-рано. Ако има някакви неуточнени детайли, то самите те ще се свържат с вас.  Ако сте уточнили координатор, при възникване на непредвидени ситуации преводачите или техникът ще съгласуват всичко с него.

Ценообразуването при този вид услуга е комплексно и затова не е коректно да се публикува точно определена цена. Когато подготвяме оферта към наш клиент винаги се съобразяваме с по-горе изброените стъпки. За нас на първо място е задачата клиентът да получи качествена услуга, независимо дали се касае за обикновена сделка пред нотариус или превод на международна конференция. Цената може да бъде формирана на час, за половин ден или за цял ден.

Свържете се с нас за по-подробна информация относно цени и начина на изпълнение на устните преводи.

Устни преводи