Без значение дали става дума за лични документи, фирмена документация, бизнес кореспонденция, реклама, или специализирани технически, медицински, юридически преводи, в съвременния динамичен и космополитен свят нуждата от писмени преводи е по-голяма от всякога.

В динамиката на бизнес средата сроковете за изпълнение стават все по-кратки, а безкомпромисното качество и прецизност са основното изискване към всеки един превод.

Именно поради тези причини при извършването на писмен превод е изключително важно да бъдат съобразени и най-дребните детайли, за да го получите в срок и с необходимото качество.

Когато стартирате поръчка при нас можете да сте спокойни, че ще бъдат взети предвид специфичните особености на Вашите документи, терминологичните им характеристики, графичното им оформление, обемът им, както и Вашите конкретни изисквания към превода. Така можем да изберем най-подходящия преводач или екип от преводачи, да Ви предложим допълнителна техническа обработка, да предвидим времето за проверка и редакция; обсъждаме с Вас терминология, изписване на имена на лица и фирми, за да гарантираме качествено и навременно изпълнение на Вашия превод.

Преводи от специалисти

Избирането на подходящ преводач е най-важното решение при стартирането на проект за писмен превод.

В зависимост от спецификата на документа, преводът може да бъде възложен на лингвист с обща насоченост или на преводач, специалист в определена област, с опит в работата с различни текстове и документи.

Така може да бъде гарантирано терминологично съответствие дори в много кратки срокове, които много често не предполагат достатъчно време за редакция на документа след това.

Prevodachi.eu разполага с богата база данни от над 200 преводача – филолози и специалисти в различни области, преминали процедура на стриктен подбор. За всеки конкретен проект избираме най-подходящия от тях,  за да гарантираме качественото изпълнение на Вашите преводи, без значение от спецификата и сложността им.

 

Срокове за превод

Качественият писмен превод е гаранцията за успех на Вашия бизнес или лично начинание.

Никой не би искал да претърпи загуби или провал поради неточно преведена дума или пропуск. Поради тази причина предвиждането на достатъчно срок за извършване на превода е от особена важност. Това внася спокойствие в преводача, предоставя време за допълнителен прочит и редакция на документите и намалява риска от неточности.

Кратките срокове за изпълнение на големи обеми обаче не са рядкост в съвременната бизнес среда. В подобни ситуации ние имаме възможност да реагираме със сформиране на екип от лингвисти. При предварително задаване на терминологията и специфичните изисквания, това дава възможност за успешно изпълнение на големи проекти дори в изключително кратки срокове.

Разбира се, не трябва да се бърка бързината на писмения превод, извършен от специалист, с времето необходимо за машинен превод (извършен от Гугъл преводач например). Машинният превод е бърз, но неточен начин да преведете своите документи. Той е идеално решение за документи, използвани с чисто информативна цел или за вътрешна употреба. За сериозни преводи, където прецизността е от особено значение обаче, намесата на специализиран преводач е задължителна, за да се гарантира качество.

Стандартните ни срокове за извършване на превод можете да намерите тук:

http://prevodachi.eu/uslugi/prevodi/srokove-za-prevodi/

 

На какви езици превеждаме?

Prevodachi.eu разполага с база данни от над 200 преводача, работещи с над 50 световни езика.

Разбираемо, най-търсеният и най-разпространен сред тях е английският. Затова и броят на лингвистите, използващи този език е най-голям. Имаме възможност за сформиране на големи екипи и изпълнение на големи проекти в изключително кратки срокове.

Други сравнително разпространени езици като немски, френски, италиански, испански, руски също дават възможност за своевременна реакция, тъй като има достатъчен брой специалисти преводачи, работещи с тях.

За всички останали езици, най-вече за редките като китайски, японски, персийски, арабски, естонски, литовски, латвийски, иврит, грузински, казахски, виетнамски и др., следва да бъдат предвидени достатъчно дълги срокове, тъй като преводачите с тези езици са единици за цяла България.

 

Колко струва преводът?

Общоприетият в България стандарт за калкулиране на писмен превод е по метода на преводната страница, въз основа на изходящия (преведения текст). Една преводна страница се равнява на 1800 символа преведен текст, с включени интервали.

При калкулиране на цена за превод трябва да се вземат предвид освен езикът, сроковете за изпълнение, така и специфичната терминология, форматът на изходния текст и всички други необходими допълнителни услуги, които биха могли да окажат влияние върху нея.

Базовите ни цени за превод можете да намерите тук:

http://prevodachi.eu/ceni-na-prevodi/