ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Пресконференция на ПРЕВОДАЧИ.ЕУ ЕООД

На 19.09.2017 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ПРЕВОДАЧИ.ЕУ ЕООД организира финална пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0554 „Създаване на нови работни места в Преводачи.ЕУ“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6…

Details

Kick off meeting 2017 – LR Bulgaria

На 14.01.2017 LR Health and Beauty проведе своятa Kick off meeting 2017 в хотел Маринела, гр. София. На събитието бяха представени новите програми и продукти на фирмата. По традиция на превода присъстваха над 700 души, както и чуждестранни гости, а преводът отново бе възложен на Преводачи.еу. Изразяваме своите благодарности към доц. Маргарита Младенова, която осигури…

Details

LR Beauty Academy

LR Health and Beauty проведе своя продуктов семинар – LR Beauty Academy – в хотел Маринела, на 09.04.2016 г. По традиция, преводът за събитието, на което присъстваха 800 души, беше поверен на Преводачи.еу.

Големи благодарности на нашата колежка Милкана Делер, която осигури превода от английски и от немски език.

 

 

Започна проект „Нови работни места в Преводи България ЕООД“

ПРЕВОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е бенефициент по проект BG05M9OP001-1.003-0553 „Нови работни места в Преводи България ЕООД“. Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“. Специфични цели: – Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за…

Details

ПРЕВОДАЧИ.ЕУ ЕООД инвестира в създаването на устойчиви работни места

ПРЕВОДАЧИ.ЕУ ЕООД стартира проект BG05M9OP001-1.003-0554 „Създаване на нови работни места в Преводачи.ЕУ“. Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“. Специфични цели: – Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12…

Details