Пояснения за използване на калкулатора за преводи

Клас А – бланкови документи: актове за раждане, удостоверения за сключен брак и други общински документи, образователни документи, актуални състояния, ГФО, указания за употреба и др.

Клас B – документи от общ характер: договори, споразумения, сертификати за съответствие, фирмени оферти, нотариални актове, отчети,пълномощни, всички документи от общ характер.

Клас C – специализирани документи: специализирани документи в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, епикризи, резултати от изследвания, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика.

Група 1: английски, немски, френски, руски

Група 2: италиански, испански

Група 3: гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски,чешки, полски, македонски

Група 4: португалски, унгарски, украински, словашки, холандски, словенски

Група 5: шведски, норвежки, датски, финландски, арабски, иврит, японски, корейски, персийски, китайски, латвийски, естонски, литовски, виетнамски, азeрбайджански, казахски

Пресметни цената