Безплатен превод!
English Български

ПРЕВОДАЧИ.ЕУ 0700 310 01 - НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС

 • Prevodachi.eu е създадена през 2010 г.;
 • Работата и усилията ни са основани на философията, че добрите услуги подобряват качеството на средата за бизнес като цяло – от това печелим всички!
 • Предоставяме услугите превод и легализация на територията на цялата страна с офиси в големите областни градове;
 • Работим по стандартите на Министерство на външните работи на Република България;
 • Сертифицирани сме от Austrian Standards plus чрез одитиращия орган TÜV Austria по стандарта EN15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата;
 • Внедрената система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008;
 • Използваме модерните технологии, за да подобрим качеството на преводите и да оптимизираме обслужването на клиенти:
  • Он-лайн поръчка
  • Специализиран софтуер за оптимизиране на преводите SDL TRADOS;
  • Специално разработена система за управление на поръчките, контрол на качеството и координиране на взаимоотношенията с клиенти и преводачи;
 • До момента сме изпълнили над  22 000 клиентски поръчки:
 • Разполагаме с преводачи на място в част от нашите офиси – така оптимизираме процеса на изпълнение на преводите и реагираме максимално бързо при експресни поръчки.

 

Офиси на ПРЕВОДАЧИ.ЕУ в страната

гр. София - Централен офис
бул. Васил Левски 25, ет.1, ап.3
София
България
+359 2 448 4027
info@prevodachi.eu
бул. Васил Левски 25, ет.1, ап.3 +359 2 448 4027 info@prevodachi.eu
гр. София - офис Дондуков 5
бул. Дондуков 5, вх. В, ет.2
София
България
+359 2 448 4021
info@prevodachi.eu
бул. Дондуков 5, вх. В, ет.2 +359 2 448 4021 info@prevodachi.eu
гр. Варна
ул. Парижка комуна 2
Варна
България
+359 52 940 512
varna@prevodachi.eu
ул. Парижка комуна 2 +359 52 940 512 varna@prevodachi.eu
гр. Пловдив
ул. Раковски 31
Пловдив
България
+359 32 585 458
plovdiv@prevodachi.eu
ул. Раковски 31 +359 32 585 458 plovdiv@prevodachi.eu
гр. Пловдив - коп. ц-р Multiplace
бул. Санкт Петербург 39А
Пловдив
България
+359 898 866 445
plovdiv2@prevodachi.eu
бул. Санкт Петербург 39А +359 898 866 445 plovdiv2@prevodachi.eu
гр. Бургас
ул. Булаир 1, вх. 2, ет. 1
Бургас
България
+359 56 530 130
burgas@prevodachi.eu
ул. Булаир 1, вх. 2, ет. 1 +359 56 530 130 burgas@prevodachi.eu
гр. Търговище
ул. Братя Миладинови 31
Търговище
България
+359 887 618 575
targovishte@prevodachi.eu
ул. Братя Миладинови 31 +359 887 618 575 targovishte@prevodachi.eu
гр. Стара Загора
ул. Кольо Ганчев 45
Стара Загора
България
+359 887 120 403; + 359 988 74 74 79
stz@prevodachi.eu
ул. Кольо Ганчев 45 +359 887 120 403; + 359 988 74 74 79 stz@prevodachi.eu
гр.Казанлък
пл. Севтополис № 3
Казанлък
България
+ 359 431 631 72
kazanlak@prevodachi.eu
пл. Севтополис № 3 + 359 431 631 72 kazanlak@prevodachi.eu
гр. Пазарджик
бул. Цар Освободител 10
Пазарджик
България
+359 34 987 071
pz@prevodachi.eu
бул. Цар Освободител 10 +359 34 987 071 pz@prevodachi.eu
гр. Силистра
ул. Симеон Велики 17
Силистра
България
+359 86 820 214
silistra@prevodachi.eu
ул. Симеон Велики 17 +359 86 820 214 silistra@prevodachi.eu
гр. Разград
ул. Вардар 13
Разград
България
+359 84 662 117
razgrad@prevodachi.eu
ул. Вардар 13 +359 84 662 117 razgrad@prevodachi.eu
гр. Добрич
ул. Вардар 31
Добрич
България
+359 877 673 566
dobrich1@prevodachi.eu
ул. Вардар 31 +359 877 673 566 dobrich1@prevodachi.eu
гр. Добрич
ул. Дунав 24
Добрич
България
+359 887 311 711
dobrich@prevodachi.eu
ул. Дунав 24 +359 887 311 711 dobrich@prevodachi.eu
гр. Русе
ул. Георги С.Раковски 9А
Русе
България
+359 82 822 500
ruse@prevodachi.eu
ул. Георги С.Раковски 9А +359 82 822 500 ruse@prevodachi.eu
гр. Благоевград
ул. Георги Измирлиев 12
Благоевград
България
+359 89 830 3401
blagoevgrad@prevodachi.eu
ул. Георги Измирлиев 12 +359 89 830 3401 blagoevgrad@prevodachi.eu
гр. Павликени
ул. Васил Левски 1
Павликени
България
+359 98 880 1734
pavlikeni@prevodachi.eu
ул. Васил Левски 1 +359 98 880 1734 pavlikeni@prevodachi.eu
гр. Попово
ул. България 110
Попово
България
+359 89 875 4168
popovo@prevodachi.eu
ул. България 110 +359 89 875 4168 popovo@prevodachi.eu
гр. Свиленград
бул. България 58
Свиленград
България
+359 89 336 8069
svilengrad@prevodachi.eu
бул. България 58 +359 89 336 8069 svilengrad@prevodachi.eu
гр. Видин
ул. Цар Александър II 3
Видин
България
+359 94 600 224
vidin@prevodachi.eu
ул. Цар Александър II 3 +359 94 600 224 vidin@prevodachi.eu
гр. Видин - Офис 2
ул. Цар Симеон Велики 29
Видин
България
+359 88 560 2459
vidin@prevodachi.eu
ул. Цар Симеон Велики 29 +359 88 560 2459 vidin@prevodachi.eu
гр.Велико Търново
ул.Цанко Церковски 38, ет.5
Велико Търново
България
+359894 960 133
v.tarnovo@prevodachi.eu
ул.Цанко Церковски 38, ет.5 +359894 960 133 v.tarnovo@prevodachi.eu
гр.Севлиево
ул. Христо Спиридонов 8
Севлиево
България
+359 879 021 637
sevlievo@prevodachi.eu
ул. Христо Спиридонов 8 +359 879 021 637 sevlievo@prevodachi.eu
гр.Пещера
ул. Михаил Такев 54
Пещера
България
+359350 6 62 30
peshtera@prevodachi.eu
ул. Михаил Такев 54 +359350 6 62 30 peshtera@prevodachi.eu
гр. Асеновград
ул. Вапцаров 1А, ет. 3
Асеновград
България
+359 331 6990
asenovgrad@prevodachi.eu
ул. Вапцаров 1А, ет. 3 +359 331 6990 asenovgrad@prevodachi.eu

Общи условия за ползване услугите на ПРЕВОДАЧИ.ЕУ

Тези Общи условия са неразделна част от Споразумението за възлагане на преводачески услуги, наричано по-долу „Споразумение или Оферта-поръчка”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретното Споразумение, се прилагат разпоредбите на последното. При липса на сключено споразумение отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия. По смисъла на тези Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛ е физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услугите, предлагани от “ПРЕВОДАЧИ.ЕУ” EООД.
I. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ПРЕВОДАЧИ.ЕУ” EООД, гр. София, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 25, ет. 1, ап. 3, Район „Средец“, ЕИК 175261606, представлявано от г-н Орлин Георгиев, управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, и потребителите, наричани по-долу Възложител, на предоставяната от него услуги – писмен превод, легализация, редакция, устен превод, наричани по-долу Услугите.
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
Наименование на Доставчика: “ПРЕВОДАЧИ.ЕУ” EООД
Седалище и адрес на управление: бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 25, ет. 1, ап. 3, Район „Средец“ 
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 25, ет. 1, ап. 3, Район „Средец“ 
Данни за кореспонденция: гр. София, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 25, ет. 1, ап. 3, Район „Средец“, Email: info@prevodachi.eu , тел: +359 02448 40 27 
II. A) Вписване в публични регистри: 
1. Търговски регистър към Агенцията по вписванията -ЕИК 175261606;
2. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 367580;
3. Възлагане за извършаване на официални преводи съгласно чл. 2а, ал. 2 от ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА - Договор с Министерство на вътрешните работи за извършване на официални преводи № 1859/2012
4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175261606
III. Надзорни органи:
1. Министерство на Външните работи на Република България,
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: гр. София 1040, улица "Александър Жендов" № 2,
тел.: (02) 948 29 99; (02) 807 64 23; (02) 807 64 26
факс: (02) 940 36 40
Email: consular@mfa.bg
Уеб сайт: www.mfa.bg
2. Комисия за защита на личните данни 
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
3. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg
IV. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ХАРАКТЕРИСТИКА.
ПРЕВОДАЧИ.ЕУ предлага следните услуги:
Чл. 1. Писмен превод:
1.1. Този тип превод се извършва от специализиран преводач, одобрен от ИЗПЪНИТЕЛЯ, фактологическа проверка на текста и цифрите на материалите оставени за превод от български език на чужд език или от чужд език на български език.
1.2. При възлагане извършаване на писмен превод, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточни правилното изписване на имена на фирми, частни лица, определени изисквания по терминологията, други детайли, необходими за точното и своевременно извършване на превода. При непредоставяне на гореизброените подробности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва превода съгласно Закона за транслитерацията. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неточен превод.
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави списък с пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на възлагане на превода. Ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва превода по собствено усмотрение в съответствие с цялостното смислово звучене на текста или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията.
1.4. Когато материала за превод се състои от ръкописни или нечетливи документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги разчете и да предостави разчетените текстове на електронен или хартиен носител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако това не бъде направено, преводачът ги разчита доколкото това е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя израза - „не се чете”.
Чл. 2. Легализация:
2.1. Легализацията е процедура по установяване и удостоверяване автентичността на официални документи, предназначени за използване извън пределите на страната издател на документа. Легализацията на документи от чужбина за употреба в Република България може да се извърши ако са налице всички задължителни реквизити регламентирани от
а) Хагската конвенция приета през 1961 год.
б) -за страните, с които България има подписани двустранни спогодби за правна помощ са в сила условията на спогодбата;
-за останалите случай съгласно официалните изисквания на Министерство на външните работи на Република България. 
При легализация на документи от Република България за чужбина се спазват изискванията на ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА
2.2. В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира отделно в съответствие с актуалния ценоразпис публикуван на www.prevodachi.eu.
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ от страна на съответния държавен орган за легализация на документ.
2.4. При отказ за легализация от страна на съответния държавен орган, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите, направени до момента на получаване на писменото уведомление за отказ.
Чл. 3. Редакция:
3.1. Редакцията е специализирана услуга от експерт редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от клиента, срещу допълнително уговорено заплащане
.3.2. Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.
Чл. 4. Устен превод:
4.1. Устния превод (Конферентен превод) се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в първо лице
4.2. При възлагане извършване на устен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от седем дни преди датата на предоставяне на услугата, за езика/езиците, времетраенето, мястото на предоставяне на услугата и сферата на превод. При неизпълнение в срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже предоставянето на услугата.
4.3. При предоставяне на устен превод, се заплаща цялото време, за което е ангажиран преводача, независимо в какво съотношение от времетраенето на мереоприятието той извършва превод.
4.4. При възлагане и/или сключване на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на устен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да посочи в договора срок, в който ще потвърди провеждането на мероприятието, в което преводачът ще предостави езиковите си услуги. 
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже предоставянето на услугата устен превод, в случай, че не е определен срок за потвърждаване по посочения в предходното изречение начин или потвърждението не е получено в определения в писменото уведомление или договора срок. 
4.6. Минималното време за таксуване на устен превод са два астрономическа часа.Всеки започнат час се таксува по договореното в оферта-поръчка цена.Максималното време за превод е 8/осем/ часа на ден от часа на стартиране на мероприятието. Всеки започнат час над тези 8/осем/ се таксува по базисната цена уговорена в оферта-поръчкато + 50%.
Чл. 5. Предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги се извършват в срокове и по цени договорени в конкретната оферта или оферта-поръчка.
V. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи запитване за оферта по някой от следните начини:
- по факс;
- лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- по електрона поща;
- чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на www.prevodachi.eu
Чл. 7. Запитването за оферта следва да съдържа най-малко следната информация:
- име и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, електронна поща, телефон;
- вида на желаните услуги;
- материал, предназначен за превод;
- дата, място и час на мероприятието, на което ще бъде предоставен услугата устен превод;
- език, от който ще се превежда;
- език, на който ще се превежда;
- допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;
- срок за изпълнение;
Чл. 8. Офертата се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по начина по-който е направено запитването или по един от начините посочени в чл. 6 по-горе.
Чл. 9. Съдържанието на офертата за извършване на ПИСМЕН превод се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване. 
Чл. 10(1) Цена за писмен превод на една стандартна страница, съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред/;
(2) Приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е съгласен ,че оферирана и крайна цена са едни и същи. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;
- начини на плащане;
Чл. 11. Минималният размер на поръчката е една страница.
Чл. 12. Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за превод на страница не е включена редакция. Тя се заплаща като отделна услуга.
Чл. 13. Съдържанието на офертата за извършване на УСТЕН превод се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване.
Чл. 14. При извършване на редакция на документи и други книжа, преведени от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, офертата се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване 
Чл. 15. (1) Цена за редакция на една стандартна страница съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/;
(2) Приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е съгласен ,че оферирана и крайна цена са едни и същи. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да приеме офертата в срок от 1 ден, считано от датата на изпращането й по електронен път, или от предоставянето и в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или по факс . В случай, че офертата не бъде изрично приета в посочения срок, то тя не обвързва ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата по следните начини:
- лично, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа волеизявление за безусловно приемане на офертата и име на лицето, което я приема.
-изпращане на потвърждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс на следния номер: 02/980 89 90
Чл. 18. Съдържанието на приетата оферта може да бъде променено по взаимно писмено съгласие на страните.
Чл. 19. С приемане на офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези Общи условия.
VII. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ.
Чл. 20. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изискал оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на конкретни преводачески услуги, той се подписва на Оферта-поръчка за възлагане на преводачески услуги съгласно разпоредбите на чл.14,15,16 и 17.
Чл. 21. В случай, че не бъде подписана Оферта-поръчка за възлагане на преводачески услуги, отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат съгласно разпоредбите на тези Общи условия. 
Чл. 22. Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от момента на получаване на писменото потвърждение за приемане на офертата в оригинал
Чл. 23 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да извърши директно възлагане на поръчка, чрез съобщение до официално публикуваните в сайта www.prevodachi.eu електронни пощи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на Оферта-поръчка с параметри на поръчката. За да влезе в сила Спорузамението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го изпрати подписано по факс на номер 02/980 89 90.
Чл. 24 Ако е подписан договор за преводачески услуги между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то условията по договора са с предимство пред общите условия. 
Чл. 25. Подписвайки Офертата-поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че безусловно приема тези Общи условия, които са неразделна част от нея.
VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. 
Чл. 26. Плащането на възнаграждението за предоставените услуги се извършва по следния начин:
1.При стартиране на поръчката 50% авансово плащане от прогнозната стойност описана в Офертата-поръчка;
2.Когато услугата е готова, съобразно крайната дата на издаване посочена в Офертата-поръчка, останалите 50% стойността;
3.Могат да се договорят и други начини и срокове на плащане при взаимно съгласие на двете страни описани в Офертата-поръчка или в подписан и от двете страни договор за преводачески услуги;
Чл. 27. Предоставената съгласно Офертата-поръчка услуга може да бъде заплатена по един от следните начини:
- в брой, в офис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- с кредитна или дебитна карта след получаване на линк за плащане;
- по банков път;
- с наложен платеж;
Чл. 28. Договореното възнаграждение се заплаща във валутата, която е посочена в Офертата-поръчка или при липса на Оферта-поръчка в офертата.
IX. НЕУСТОЙКА.
Чл. 29. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава VIII по-горе, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. 
Чл. 30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчката в определените срокове, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. 
Чл. 31. При неизпълнение в срок на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за заплащане на дължимото възнаграждение, последния изпада в забава без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
X. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.
Чл. 32. (1) В случай, че в Офертата-поръчка не е уговорен изрично началния момент за предоставяне на материала за превод и крайния момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, уредени в настоящата Глава X.
(2) В случай, че материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата и часа, след която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата съгласно чл. 22 по-горе. 
(3) В случай, че материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след датата на приемане на офертата, датата и часа на получаване на материала се счита за начало на срока.
(4) В случай, че в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че след изготвяне на превода ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по подходящ начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че услугата е извършена.
XI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД
Чл. 33 (1) Готовият превод се получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по един от следните начини:
- лично от офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- на посочената в Офертата-поръчка електронна поща;
- чрез куриер /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода/;
(2) В случай, че готовия превод бъде предоставен чрез куриер, разходите за куриерски услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно- 3/три/ лева на документ.
XII. РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в 5/пет/.дневен срок, считано от датата на получаване на превода. 
Чл. 35. Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че превода е приет без възражения.
Чл. 36(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
(2) Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
(3) Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при в случай на рекламация.
XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 37. С приемането на настоящите Общи уловия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че информацията, съдържаща се в предоставените от него материали за превод за превод материали ще бъде достъпна единствено за служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и специалистите, които ще извършват превода и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да я предоставя под каквато и да било форма на трети лица, извън кръга на тези, изпълняващи служебни задължения във връзка с предоставената услуга. 
Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да осигурят запазване конфиденциалността на съдържанието на превода. 
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да не разпространява информация, отнасяща се до търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не разгласява по какъвто и да е начин данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни в процеса на извършване на превода, включително и след неговото завършване или предоставяне. 
XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 40. Всички права върху интелектуалната собственост на преводите възникват за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.
XV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури извършване на превода качествено и в срок;
2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за текущото изпълнение на поръчката;
3. да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали за превод и други документи и да му ги върне при поискване, след приключване на на съответната поръчка;
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи всички необходими за изпълнението на поръчката материали, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да откаже да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за заплащане, уредена в настоящите Общи условия.
3. да откаже изпълнението на поръчката,в случай,че в хода на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поиска изменение на нейните условия, които изменения ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да изпълни. 
4. да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не започне или да прекрати изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или непълна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. 
5. да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена. 
Чл. 44. В случай на прекратяване изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица 
при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства /земетресение, буря, война, стачки и други;
2. когато се е осъществило безвиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;
3. вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.
XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи превода в срок;
2. да му бъдат върнати всички материали, придружаващи документите за превод, които е предоставил във връзка с изпълнението на поръчката. 
3. да получава съдействие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на възложената поръчка. 
4. да преустанови изпълнението на поръчката, след отправяне на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се задължава да заплати вече извършената част от поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5. да направи рекламация на извършената поръчка в писмена форма.
Чл. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички материали и документи, необходими за качественото изпълнение на поръчката; 
2. да заплати превода в срок и съгласно разпоредбите на настоящите общи условия;
Чл. 48. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката.
Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някой от специфичните изисквания.
XVII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 50. Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата – www.prevodachi.eu и са неразделна част от сключеното Споразумение (Оферта-поръчка) или договор за възлагане на преводачески услуги.
Чл. 51. Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като измененията обвързват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако са били в сила към момента на възлагане на поръчката.
Чл. 52. Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд. 
Чл. 53. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и Оферта-поръчка или договор за възлагане на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. При сключване на международен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложимото право ще е българското. 

думи без линк: преводи     легализация     преводи и легализация

думи с линк: преводи     легализация     преводи и легализация

ЕЛИ:

 

 

ЦЕЦКА:

Вчера се видях с моята бивша съквартирантка от университета. Тя учеше английска филология. Разказа ми за това как е протекъл животът й след дипломирането. Започнала работа в едно училище. Там се запознала със съпруга си. Няколко години работели заедно,
но сега тя си е намерила работа в агенция за  преводи. Това й позволява да отделя повече време на детето им, което вече е на 7 години и ходи на училище. От дума на дума се сетихме и за студентските години - колко безгрижно си живеехме. Единствените задължения да ходим на лекции и да учим за изпити. Сегашните студенти повечето са принудени да работят докато учат, което пък от една страна ги подготвя за реалния живот и бъдещата им работа.

Миналата седмица ми се обади моя колежка от студентските години. Тя живее и работи в Дания. Там започна да учи нещо, но сега са поискали и дипломата й от България. Помоли ме да намеря фирма за легализация и ако мога да се заема с тази задача. В интернет бързо намерих фирма, която се намира близо до офиса ми и се оказа, че работят и много бързо. Днес взех документите и довечера ще ги изпратя по куриер за Дания. Радвам се, че успях да й бъда полезна с нещо.

 

Моята братовчедка е решила да кандидатства за зелена карта. Доста хора от града спечелиха последните години и заминаха. Кой как е там не се знае, но всеки тръгва с надеждата да е по-добре от тук. Чрез фирма за преводи и легализация си подготви документите и се регистрира. Сега остава да се чака деня на тегленето. Познавам жена, която всяка година чака с нетърпение този ден. Наистина е убедена, че там ще бъде щастлива и тук пропуска толкова много неща, мислейки само за някакъв бъдещ и несигурен задокеански живот.

 

Помня времето, когато много мои  съграждани ходеха на работа в Кипър. За заминаването обаче се изискваха преводи на някои документи. Доста често се налагаше да водя мои познати във такава фирма, която знаех от преди. Там нещата се случваха доста бързо, защото имаше много млади момичета и момчета, които вече бяха специалисти в областта. И днес фирмата съществува, защото винаги на някой му се налага да ползва такива услуги за различни цели.

 

Тъй като от доста време вече съм без работа реших да прегледам обявите за работа в чужбина. Има доста предложения за детегледачки в Англия. На някои места дори не изискват и говоренето на английски. Така или иначе не се плаща нищо преди заминаването реших да си подам документите. Единствено се нуждаех от легализация  на дипломата ми от университета. Дано поне тук ми послужи за нещо. Сега остава да видя дали и кога ще ми се обадят.

 

От скоро живея в нов блок. Първият човек, с когото се запознах и станахме по-близки е Теди. Тя живее на шестия етаж и има две деца. Работи във фирма за преводи и легализация, но предимно прави преводи от вкъщи и има доста време за да излиза пред блока с децата. От нея научих за детската кухня в квартала, за хубавите и нови площадки за игра на децата. Също така ми даде дрешки за моето момиченце. Ще се радвам и занапред да си живеем така добре.

 

Напоследък се замислям да започна  свой бизнес. Дълго проучвах в каква сфера да бъде. Тъй като съм завършила английска филология реших да е нещо свързано с това. Още като студентка за занимавах с преводи. Работех за една фирма за легализация на документи. Там научих доста неща за реалната работа. В същото време можех да си доразвивам и знанията. Ето защо мисля да отворя фирма за преводи и легализация. Все повече хора решават да работят или учат в чужбина и се нуждаят от такива услуги. Хубавото е, че имам една бивша колежка, която в момента си търси работа и може да започне при мен. Важно е човек да има хора на които да разчита и то точно в такива сериозни начинания.

 

Вчера беше един много успешен ден за мен. Работя в кантора за недвижими имоти. От доста дълго време предлагах под наем един апартамент, който обаче е с предназначение за офис. Имах уговорка за оглед. Оказа се, че жената е собственичка на фирма за легализация на документи. Търси офис, в който да могат да работят 5 човека и отделно да има помещение за приемна. Функционалното разпределение на апартамента много й хареса и тя реши, че ще го наеме. Е разбира се имаше договорки за наема, но важното е, че накрая и двете страни останаха доволни.

 

Хубаво е когато човек има познати и приятели които работят в различни области. Наскоро ми се наложи бързо да бъдат преведени едни документи и веднага се сетих за Лора, която работи във фирма за преводи и легализация. Обадих й се по телефона за съдействие. Тя ми каза да изпратя сканирани документите по мейла и само след 2 часа обратно получих готовия превод. Ето как човек без да напуска офиса си може да върши доста неща - благодарение на новите технологии - телефон, компютър, скенер, интернет.

Поканих Лора да се видим и да почерпя за бързо свършената работа.

 

Миналата седмица се видях с моя приятелка. Заговорихме се стандартните неща - кой как е, какво ново в семейството и работата. Тя ми разказа, че нейн бивш колега от университета й предложил да участва в един проект като прави преводи на документи. Тя приела, защото това е един добър начин човек да си изкарва по някой друг лев допълнително. А най-важното е, че ще работи от вкъщи така, че ще има време и за децата. Докато превеждала документите научила за няколко възможности,за финансиране които предложила на съпруга си, който има собствен бизнес. Ето как понякога информацията сама идва при нас.

 

Утре имам много важна среща. Кандидатствах за работа по един проект свързан със изграждането на еко селище. Бяха ми необходими няколко дни, за да подготвя документите си. Дипломата ми се нуждаеше от легализация, тъй като става въпрос за работа във фирма с чуждестранно участие. Надявам се да харесат презентацията ми и да ме одобрят. Това е добра възможност да науча нови неща и да се запозная с нови хора.

 

Реших, че имам нужда от малко опресняване на знанията си по английски език. Ето защо поразпитах мои познати да ми препоръчат някой учител. който може в удобно за мен време да взема няколко часа. Моя бивша колежка от университета ми препоръча нейна приятелка. Момичето работи във фирма за преводи и легализация, но в извън работно време дава уроци на ученици. Вчера се срещнахме и поговорихме от какво точно имам нужда. За мен е важно да упражня говоримия си език. Смятам да кандидатствам за работа в чуждестранна компания, където наистина ще трябва да разговарям на английски. Уговорихме се да се виждаме 2 пъти в седмицата за по 2 часа. Надявам се да успея да си наваксам пропуските и да се представя добре на интервюто. Във вторник е първият ми урок.

 

Вчера се видях с моя позната. Заговорихме се кой какво прави напоследък. Аз й разказах за новия проект, по който работя от 2 седмици. Става въпрос за подготовка на документи за кандидатстване за финансиране на детски летен лагер. Идеята е да се събират деца от различни  възрасти и да се обучават на оцеляване в природата. Днешните деца са доста отдадени на компютри и интернет живот и това е начин да им се покаже, че има и друг реален свят и живот. Тя ми разказа как е наета да прави преводи на лектори на различни семинари. Оказа се, че се е запознала с доста интересни хора и е научила много неща. Обеща, че ще ми даде записи от някои от семинарите, тъй като напоследък таксите за участие са доста високи и човек няма възможност да ходи.

 

Винаги съм вярвала, че няма случайни неща. Миналата седмица в офиса се оказа, че фирмата ще участва в един проект за финанисране от еврофондовете . Някои от документите се нуждаеха от легализация. Възложиха на мен да се заема със задачата. Поразрових се в интернет, за да намеря фирма, която се занимава с преводи и легализация на документи. Имаше няколко, които се намират в близост до нашия офис. Бях избрала една фирма и мислех да ида утре, за да занеса документите. Но днес на път за съда минах в друга агенция и се оказа, че там работи бившата ми съквартирантка от университета. Тя учеше английска филология и не бяхме се виждали от дипломирането. Много се зарадвах да я срещна отново. Тя лично се зае с нашите документи. На връщане към офиса минах пак и те бяха готови. Уговорихме се да се видим пак скоро но вече в извънработна обстановка.  

 

От миналата седмица имам нови клиенти в рекламната агенция. Преди месец бях на среща във фирма за преводи и легализация на документи. Шефката беше доста наясно с това какви рекламни материали иска да отпечата. Направих им оферта и те я приеха. Оказа се, че си имат фирмено лого, което ще бъде отпечатано на всички бланки, пликове за писма и други техни официални документи. За всички проекти ще контактувам с един от служителите, а за последно потвърждение със шефката. Надявам се да им станат хубави и в срок нещата и да работим добре и за напред.

 

Трябва да се признае, че фейсбук напоследък се използва за какви ли не цели. На мен също ми се е налагало да търся съдействие по различни казуси като пиша на стената си. Почти винаги се намира някой, който да съдейства или да даде конкретна и адекватна информация. Моя позната така си намери и работа дори. Един от стотиците й приятели във фейсбук писал, че негов братовчед се нуждае от човек да прави преводи и тя веднага се отзовала. Ето така си намери работа, а както се оказа после и не само работа. Братовчедът бил доста привлекателен млад господин, с който тя започнала връзка. Смело търсете съдействие от приятелите си във фейсбук -не се знае кой с какво може да помогне.

 

Колко е човек да живее в голям град. Наскоро ми се наложи да извърша легализация на едни документи. Дори и не влизах да търся фирма за преводи и легализация в интернет. По улицата, по която идвам на работа поне на 3 места съм видяла табели на фирми за такива услуги. Тъй като ми бяха малко спешно документите отидох в най-близката фирма. Оказа се, че приемат и експресни поръчки. Тъкмо докато свърших и няколко други задачи извън офиса и документите бяха готови. Е разбира се тарифата, беше малко по-висока, но както се казва за всичко си има цена. Трябва добре да се поогледам утре като идвам на работа да видя какви други фирми има в района- човек не знае кога какво ще му потрябва.

 

От скоро ходя на група за народни танци. Събират се доста различни хора, но всички обединени от любовта към родното. Има някаква магия в тези хора. Човек се чувства доста освободен от ежедневния стрес и доста зареден с енергия след всяка тренировка. С едно от момичетата доста си станахме близки. Тя работи във фирма за преводи и легализация. Въпреки, че е женена и има две деца почти винаги остава на сбирките, които си правим понякога след танците. Посещаваме близко заведение. Много е готино човек да пийне по едно в хубава компания. Радвам се, че попаднах на такива весели хора.


 
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Цецо:Във времената на икономическа нестабилност, една от тайните за успех и стабилност в бизнеса е упоритост и креативност. Много фирми затвориха своите офиси, поради намалелият обем работа и стойност на услугите им. Не са малко и случаите обаче, когато въпреки не добрите бизнес условия, фирмите продължават напред и развиват успешно своя бизнес. Подобен пример може да се даде и с "Преводачи" ООД. Компания, стартирала своят бизнес за преводи и легализация локално само в софия, а чрез находчивост и упоритост вече има свои представители в над 30 града в българия. В партноьрство с различни туристически и правни агенции, те ежедневно извършват услуги за преводи в най-различни сфери и на най-различни езици, оставяйки много доволни клиенти. А както всички занимаващи се с бизнес знаят, "Доволният клиент, води клиенти".